دوره های آموزش

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

با توجه به كاربرد گسترده روش‌های جداسازی، شناسايی و اندازه‌گيری در صنايع گوناگون اعم از  شيميايی، دارويی، آب و فاضلاب و ... و همچنين علوم مختلف مانند علوم زيستی، كشاورزی، پزشكی و... امری كه بيش از پيش مهم می نمايد، به كار گيري صحيح، توسعه و به روزآوری اين روش‌ها، و همچنين بكارگيری روش‌های نوين آناليز، جداسازی و ... می باشد ،

اين مجموعه با بهره‌گيری از افراد متخصص، دانش روز و روش‌های مدرن و استاندارد آموزشی، دوره‌های تخصصی و نيمه تخصصی را در حوزه های ياد شده برگزار می نمايد.

اين دوره ها  از دو بخش زير تشكيل گرديده است :

  • دوره های آموزشی عمومی

  • مبانی تئوری و عملی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

    مبانی تئوری و عملی کروماتوگرافی گازی

    دوره آموزشی آنالیز عنصری

  • دوره های آموزشی تخصصی

مبانی کالیبراسیون HPLC و GC مطابق با EDQM

کروماتوگرافی مایع با کارایی بسیار بالا (UPLC)

بهینه سازی و توسعه روش های اندازه گیری با دستگاه های کروماتوگرافی

 

لطفا برای پر کردن فرم پیش ثبت نام کلیک کنید

| + -