برنامه زمانی کالیبراسیون

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


گردش کار و برنامه زمانی کالیبراسیون در آزمایشگاه به شرح زیر بوده و در کوتاه ترین زمان نسبت به سایر شرکت ها انجاممی شود

 

1- ارائه جواب کتبی به درخواست اولیه 2 ساعت پس از دریافت درخواست کتبی.

2- مراجعه به محل مشتری جهت کالیبراسیون حداکثر 4 روز کاری پس از تائیدیه کتبی مشتری.

3-ارائه گواهی و برچسب کالیبراسیون حداکثر 3 روز پس از انجام کالیبراسیون.

 

لازم به ذکر است در صورت نیاز دستگاه به سرویس و تعمیر، کالیبراسیون مجدد به صورت رایگان انجام می پذیرد.(با اخذ هزینه ایاب و ذهاب)

| + -