بیشتر بدانیم

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

مطالب آموزشی

 

1- گازها در کروماتوگرافی گازی (GC)

در این مقاله توضیحاتی درباره انواع گازهای مورد استفاده در کروماتوگرافی گازی و خلوص مورد نیاز، انواع فیلترها و همچنین تاثیر ناخالصی گازها، ارائه شده است.

| + -