گواهینامه ISO 17025

ISO 17025

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

این شرکت در راستای افزایش سطح کیفیت خدمات و اطمینان خاطر مشتریان گرامی، اقدام به پیاده سازی الزامات ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه نموده موفق به اخذ این گواهینامه از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید.

 

 

گواهینامه ISO 17025 -شرکت آرمان شیمی سنج صفحه 1

 

گواهینامه ISO 17025 -شرکت آرمان شیمی سنج صفحه 2

 

گواهینامه ISO 17025 -شرکت آرمان شیمی سنج صفحه 3

| + -