کالیبراسیون GC

چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

کالیبراسیون کروماتوگرافی گازی (GC)

دستگاه GC نیز مانند HPLC از قسمت های مختلفی تشکیل شده است و باید به صورت دوره ای از صحت عملکرد تمام اجزای دستگاه اطمینان حاصل نمود. بنابراین استفاده از یک روش کار آمد که الزامات سازمان های نظارتی را برآورده کند ضروری می باشد. دستورالعمل این شرکت برای کالیبراسیون GC منطبق بر استانداردها و دستورالعمل های مراجع معتبری مانند EDQM ، FDA، WHO، UKAS، و همچنین دستورالعمل های GMP بوده و کلیه الزامات مورد نیاز مراجع نام برده همچنین سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت و کلیه سازمان های نظارتی را پوشش می دهد.

کالیبراسیون GC , کالیبراسیون HPLC و دستگاه های کروماتوگرافی- شرکت آرمان شیمی سنجکالیبراسیون GC , کالیبراسیون HPLC و دستگاه های کروماتوگرافی- شرکت آرمان شیمی سنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالیبراسیون با استفاده از مواد مرجع ( RM) و مواد مرجع گواهی دار (CRM) بنا به درخواست مشتری انجام می گیرد.

 

در فرایند کالیبراسیون GC صحت عملکرد اجزای مختلف دستگاه شامل  اینجکتور، آون و آشکار ساز و صحت فلوی گازها در تمام قسمت ها  بررسی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

| + -