بخش مشاوره

توجه به این نکته ضروری است که حضور شرکت‌های مختلف تولید کننده و توزیع کننده دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی، انتخاب را برای مصرف کنندگان این بخش مشکل می‌سازد. این مجموعه با بهره‌گیری از مشاوران آگاه و بانک اطلاعاتی قوی از تولید کنندگان، نمایندگی‌ها و سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی توانایی ارایه مشاوره برای تهیه کارآمدترین تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به نیاز مشتری و با مناسب‌ترین قیمت را دارا می‌باشد.
خدمات مشاوره‌ای قابل ارایه در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

  • طراحی و آماده‌سازی محیط‌های آزمایشگاهی
  • مشاوره در تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و خرید دستگاه‌های شیمیایی
  • پیاده‌سازی استانداردهای مبتنی بر ISO و بهداشت و ایمنی محیط‌های آزمایشگاهی
  • ارایه نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی
| + -